Jdi na obsah Jdi na menu
 


tlačivo - splnomocnenie

18. 8. 2011

 

Materská škola Bystré 172,094 34 Bystré
 
 
S P L N O M O C N E N I E
 
k preberaniu dieťaťa z materskej školy
v školskom roku ................................ .
 
V súlade s vyhláškou MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. § 7 ods. 8 splnomocňujem svoje maloleté dieťa (staršie ako desať rokov) alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu na preberanie dieťaťa z materskej školy , ktorá po prevzatí  dieťaťa zodpovedá za jeho bezpečnosť. V prípade, že zákonný zástupca písomne splnomocní svoje maloleté dieťa, zodpovedá po prevzatí za dieťa zákonný zástupca.
 
 
Ja (zákonný zástupca)........................................................................... ,
 
rodič dieťaťa ........................................................................................
 
narodeného dňa : .................................................................................
 
bytom :.................................................................................................
 
splnomocňujem tieto osoby k preberaniu menovaného dieťaťa z materskej školy:
 
1.      .........................................................................................................
 
2.      .........................................................................................................
 
3.      .........................................................................................................
 
4.      .........................................................................................................
 
Splnomocnená osoba zároveň zodpovedá za bezpečnosť dieťaťa, ktoré prebrala od učiteľky.
 
 
 
 
 
V ........................................, dňa .........................                       
 
 
 
                                                                   ...............................................
                                                                    podpis zákonného zástupcu dieťaťa
 

 

 
 

 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA